IT Teamledelse Master – for dig der allerede er en trænet IT Teamleder

Udbyg dine faglige og personlige kompetencer

Du har behov for at gå i dybden med metoder til teamledelse med agile ledelsesprincipper, beslutningsmatricer, opbygge en god teamånd v.h.a. motiverende og ansvarsgivende metoder. Plus kommunikations-værktøjer der er energigivende for dig som leder og for medlemmer i dit IT-team.

Dette er essentielt i moderne IT-ledelse og er omdrejningspunktet for denne masteruddannelse. IT-teamleder Master er direkte tilrettet din hverdag som IT-leder. Her får du en værktøjskasse og effektive metoder til at møde og løse dine strategiske, taktiske og operationelle opgaver med ønsket resultat.

Kurset henvender sig til

Dig der vil ønsker bevidsthed om egen lederstil, træde mere i karakter som leder af et IT-team. Blive mere bevidst om kommunikationen i din afdeling og få kompetence til hvordan du gennem dialog kan skabe klarhed, relationer, ansvar, tillid og resultater.

Forudsætninger

Du har et IT-team lederjob i service, udvikling, projekter, drift eller andre hvor IT er den røde tråd.

Du har tidligere har været gennem ledelses basistræning som f.eks. situationsbestemt ledelse, værdibaseret ledelse eller kommunikation.

Nu har du behov for at gå i dybden med metoder til teamledelse med Agile ledelsesteknikker, beslutningsmatricer, opbygge en motiverende team ånd o.lign.

Undervisnings- og formidlingsform

Kurset gennemføres som interaktiv workshop, hvor du som deltager bliver aktivt involveret og udfordret. Der indgår kursusmateriale, og der udleveres en notesbog til personlige notater med små opgaver fra kursuslederen. Denne notesbog er let at medbringe i dagligdagen og benyttes som støtte til forankring.

Der vil mellem både kursus- og netværksdage være (lidt) hjemmearbejde for deltagerne for at sikrer højst mulig forankring af metoder, teknikker og mindset.

Inden kurset

Får du tilsendt en online personlig og fortrolig leder-personanalyse – der vil give et øjebliksbillede af, hvordan din lederprofil er netop nu. Anvendes gennem kurset som omdrejningspunkt for at styrke områder, du har behov fra at arbejde med dig selv som leder.

Praktiske oplysninger
Kursusvarighed

Modul 1: IT-teamlederkurset løber over 2 * 2 dage. Modul 2 er et netværksforløb med 3 heldagsmøder over 4 måneder.

Modul 1: IT-Teamleder Master kursus

Start: 27. – 28. september 2018. Slut:  25. – 26. oktober 2018

Modul 2: Netværket

Møde 1  :   22. november 2018

Møde 2 :    14. januar 2019

Møde 3 :    26. februar 2019

Pris

IT Teamledelse Masterkursus koster kr. 24.900. IT Teamledelse Masteruddannelse og netværk 7 x 6 timer i et forløb over 9 måneder. koster kr. 56.700. Alle priser er excl. Moms. Deltagertilmelding er gældende ved betaling 8 dage efter tilmelding.

Du kan tilmelde dig uddannelsen på flere måder:
  1. Du kan nemt booke en plads direkte – brug blot formularen i højre side.
  2. Du kan tilmelde dig på mail via info@itexecutivepartners.com
  3. Endelig er du velkommen til at kontakte os for flere oplysninger på +45 2274 4300