Team Coaching – skab high performance teams

Hvad kunne dit team præstere hvis det var et high performance team?TeamVedBord

Team coaching er den mest effektive og økonomiske måde, du kan udvikle dit team på.

Med udgangspunkt i jeres udfordringer, ønsker og mål arbejder vi praktisk med at få det bedste frem i teamet.

Der skal opstå indsigt, læring og udvikling hos teammedlemmerne – og virksomheden og ledelsen skal opleve, at engagement og præstationer forbedres.

Viden er den eneste ressource, der forøges ved deling – derfor arbejder vi i høj grad med:

  • at skabe optimal synergi i teamet gennem samarbejde, kommunikation og videndeling
  • at forventningsafstemme mål, rammer og roller
  • at tackle eventuelle konflikter og styrke samarbejdet i teamet
  • at afdække klare fælles mål og værdier
  • at navigere i det ukendte, og at udforske roller, paradokser og kulturer, der eksisterer i teamet
  • teamlederens rolle – i hvor høj grad forstår du hvilke emner/problemer der tilhører den enkelte i teamet og hvilke, der tilhører teamet som helhed

Mere information om high performance teams får du ved at kontakte Kristine Koed på mobil +45 2274 4300 eller mail kristine.koed@itexecutivepartners.com