Referencer

Referencer – CIO uddannelserne 

“Jeg havde et fantastisk værdifuldt kursusforløb hos Kristine Koed, hvor vi kom hele spektret rundt om strategisk og indlevende personaleledelse – bl.a. fik jeg nogle virkelig gode redskaber til, hvordan man som leder tackler og forbereder den svære samtale med en medarbejder – samt lærte at tale og kommunikere med indhold der henvender sig både til ledelseskolleger, direktion og teammedlemmer.

Dengang jeg stadig var IT-chef, men efter at jeg er skiftet til min nye rolle som adm. direktør med ledelseansvar, benytter jeg mig da fortsat løbende af de nyttige og universelle input, som jeg tog med fra Kristine’s kursus. ”

Lars Romsøe

“Jeg er blevet meget skarpere til at formulere, kommunikere og italesætte udfordringerne i de strategier, der fylder en stor del af arbejdet som CIO. Kristine Koed er vældig god og trænet til at skære helt ind til benet i de konkrete problemstillinger. Finde ind til samt formidle essentielle detaljer i mit specifikke job. Jeg valgte i august 2017 netop Kristine Koed’s kursus “CIO – ledelse i den digitale tidsalder” for at øge og skærpe en del af mine ledelsemæssige digitale kompetencer.

Jeg kan og vil bestemt anbefale andre af min slags, at prioritere at følge denne effektive uddannelse, hvor man deltager i en kompetent kreds af andre CIO’s – og hvor man sideløbende med kursusforløbets 12 undervisningsdage får dagene så rigelig fyldt med udfordringer og opgaver. Og ikke mindst værdifuld løbende faglig og personlig sparring med Kristine.”

Rene Caspersen

“Uddannelsen kombineret med den personlige coaching rammer skarpt, og det er yderst relevant. Jeg havde høje forventninger til både det personlige og faglige udbytte af uddannelsen – og de blev i høj grad indfriet.

Kristine Koed formår på fornem vis at inddrage alle deltagerne i diskussioner og gruppearbejde, hvilket skaber stor værdi for alle deltagerne. Undervisningen i mindre hold med 8-10 deltagere giver en helt unik mulighed for inddragelse og personlig udvikling.

Morten Rye Kristensen

“Mine forventninger til CIO-uddannelsen blev klart indfriet. Undervisningen i sammenhæng med coaching­samtalerne betød, jeg blev meget klarere på, hvilken leder og persontype jeg selv er.

Og dermed også, hvordan jeg bliver opfattet af mine kolleger og omgivelser. Det bruger jeg i hverdagen. Jeg er blevet mere bevidst om min egen position som bindeled mellem IT og forretningen, værdien af mit personlige netværk, og det brede sæt af ledelsesværktøjer, jeg fik under CIO-uddannelsen.  Værktøjer jeg kan “plukke fra” i hverdagen der har styrket mig i lederrollen. Jeg vil klart anbefale Kristine Koed og IT Executive Partners CIO-Executive lederuddannelse – især for dem, der har ønske om at blive mere leder end kun at arbejde med IT-drift.”

Jan Rye Andersen

“Jeg kan ubetinget anbefale CIO-uddannelsen – også til selv de mest rutinerede IT-ledere med titel af CIO, CTO, IT-chef eller lignende, idet man efterfølgende udstyres med en stor værktøjskasse af metoder der er direkte anvendelige i dagligdagen.

Har du kun begrænset ledelseserfaring, vil du få en enorm ballast du kan bruge når du vil definere dig selv som leder, og har du meget stor erfaring, vil uddannelsens meget brede indhold hjælpe dig til at tage det næste skridt i din udvikling. Hvis du derimod forventer at kunne sidde passivt og lytte til en masse ledelsesteorier, er CIO-uddannelsen ikke noget for dig.”

Henrik Cortz

“Kristine Koed som afholder kurserne er super professionel. Kristine taler mit sprog og for mig har det betydet, at teorierne blev anvendelige i mit arbejdsliv. Jeg har i flere andre sammenhænge været samme teorier igennem, men det er f0rste gang, de er blevet gjort rigtig brugbare.

De løbende input fra professionelle ledere fra Kristines netværk, der lagde vejen forbi har været med til at sætte det teoretiske ind i en sammenhæng fra den virkelige verden, hvilket er en af de ting, jeg meget gerne vil fremhæve ved denne uddannelse.

Hvis du vil noget med dit professionelle IT-lederjob, kan jeg varmt anbefale denne uddannelse ved Kristine Koed.”

Pia Warming

“Overall I am very satisfied with having participated on the CIO management education. Even though I have had managerial responsibility for quite some years. And earlier have participated in leadership development, I have gained a lot from the CIO education. The fact that there is a great deal of focus on the CIO challenges, and that all the participants knows those challenges a CIO can get, gives at good approach towards the subjects and as result the discussions become more relevant. My leadership toolbox has expanded and improved, and that I to a higher extent think about value for the business, I can only recommend IT managers to take part in the CIO leadership education.”

August Jensen

“Jeg har været umådelig glad for at deltage i og have gennemført CIO-uddannelsen. Mit udgangspunkt var to lederuddannelser af ældre data, og det var disse, som jeg gerne ville have opdateret til noget mere tidssvarende.

Det lykkedes til fulde, hvilket især skyldtes Kristine Koeds formidable evne til at formidle den teoretiske del på en for alle forståelig made, iblandet utallige eksempler fra den virkelige verden. Hvis jeg skal begrænse mig til at fremhæve 3 ting ved uddannelsen, må det især være, at Kristine hele tiden formaede at holde fokus pa synliggørelsen af den forretningsmæssige værdi af IT-afdelingen. At holdet var lille og godt sammensat, således at alle deltagere nødvendigvis måtte være aktive i diskussionerne, samt at de emner, som Kristine havde valgt, alle var “spot on” og direkte anvendelige i den efterfølgende hverdag.

Jeg kan derfor helt uden betænkeligheder anbefale CIO-uddannelsen til alle, som ønsker et boost i deres professionelle IT-leder karriere.”

Christina Teilmann-Ibsen

“For mig har CIO uddannelsen har været et meget værdiskabende forl0b. Uddannelsen giver en bred introduktion og gennemgang af moderne ledelsesprincipper og metoder.

Kristine Koed kombinerer disse og skaber en unik helhed, sa jeg får værktøjer med hjem, der direkte bliver anvendt i dagligdagen. Med sin store erfaring som IT-leder og konsulent, bruger Kristine Koed sin viden til at tænke forretning og værdiskabelse i undervisningen. Jeg oplever at det er en gennemgående målsætning igennem hele uddannelsen.

I uddannelsen er der integreret coaching og feedback, som i høj grad skærper den personlige ledelsesprofil.”

Kristian Majland Abelsen

 

Referencer – IT-teamlead uddannelserne 

“Førhen var min største udfordring de svære og ømtålelige samtaler. Nu har jeg takket være Kristine Koed fået lært og indarbejdet nogle helt fantastiske værktøjer til at handtere dem.

Som IT-mellemleder og ny i rollen bombarderes man konstant af medarbejdere og ledelse – men Kristine Koed’s 2 x 2 dages kursus i IT-teamledelse har formet mig til en helt anden, ny og mere kompetent leder. Hun har lært mig nogle helt fantastiske værktøjer til coaching, typebestemmelse og motivation. Kristine er utrolig dygtig til at navigere i minelandskaber og give alle teorierne meningsfuld krop og sjæl.”

Rasmus Johannessen

“Jeg har faet helt nyt mindset omkring det at være leder samt nogle rigtig gode værtøjer, der vil g¢re mig til en bedre leder for mine medarbejdere, som jeg for eksempel nu møder og åbner med gode ‘HV-spørgsmål’. Kursets deltagere var udelukkende IT-folk, og det gjorde det meget malrettet for os, der leder den samme type medarbejdere, som oftest er introverte mennesker.

Kristine Koed er i stand til at tage store teoretiske ledelsesprincipper og bringe dem helt ned på jorden og forme dem til praktiske værktøjer, som er konkrete og brugbare.”

Kare Mai

“Jeg havde aldrig haft de rigtige værktøjer i mit job og aldrig rigtigt lært ledelse. Kristine fortalte mig om DISC, transaktionsanalyse – altsa forståelse af kommunikation mellem mennesker. Kursets rollespils-situationer hjalp mig til at se og forstå, hvordan man taler rigtigt med sine medarbejdere. Jeg fik kort sagt ‘vendt bøtten’ og ved hjælp af gode eksempler fra det virkelige liv, lært at tænke pa en ny måde på Kristine Koed’s uhyre inspirerende fire dages kursus.”

Morten Ulrichsen

 

Referencer – Executive Coaching forløb

“Jeg har klart fået defineret de barrierer, jeg har for at komme ind på et område, og hvad der skal til for at bryde dem. Jeg har fået nogle rigtig gode teknikker at arbejde med, som til stadighed kan bringe mig længere frem. Når jeg kigger fem år tilbage, så er der ingen sammenligning. Kristine går tæt på og graver dybt. Hun er knagende dygtig til at se, hvilke følelser og mekanismer, du er bevæget af. Hun stiller de spørgsmål, du er nødt til at besvare, med en fantastisk indlevelsesevne og naturlig teknik.”

Jørn Plauborg

“Forløbet har taget afsæt i lederkurset, og på den måde har min coachi kraft af sit kendskab til virksomheden og dens værdier kunnet give mig rigtig god og kontant sparring. God ledelse handler i bund og grund om at gøre det, der har betydning og bryde med ineffektive mønstre. Her er personlig coaching en sublim øjenåbner, og Kristine er en dygtigt coach, der er i stand til at holde fokus på de væsentlige styrker og svagheder.”

Jørgen Lauritzen

“Coaching har betydet meget for mig. Jeg manglede modspil og følte behov for også at udvikle mig i forhold til organisationen. Det var så naturligt at vælge KoedCon fordi jeg havde oplevet deres resultater med udvikling af organisationen. Coaching har været basis for at vælge det, jeg selv vil. Jeg føler mig nu bedre rustet til at være topleder.”

Bo Jensen

I begyndelsen af sin egen coaching var Knud Andersen noget skeptisk over for, om resultaterne ville stå mål med indsatsen:

”Jeg følte i starten, at min egen coaching var almindeligheder og spild af tid, men ved nærmere eftertanke og som tiden gik blev klart for mig, hvor bevidst jeg sammen med Kristine Koed har arbejdet, og den udvikling jeg har gennemgået i processen. Hun er uforlignelig til at slå ned på de rigtige områder. Og jeg faldt for hendes direkte form. Kristine Koed er ikke er bange for at slå et slag i bolledejen, og man er ikke i tvivl om, hvad hun mener. Under hele forløbet er der bevidst gået efter løsninger og mål.”

Knud Andersen

“Gennem mit Executive Coachingforløb, har jeg fået støtte og sparring i forbindelse med de udfordringer, jeg står overfor som topleder. Der er meget få, man kan gå i dialog med, når man arbejder på mit niveau, fordi det er meget få, man kan dele sin viden med. Hos Kristine får jeg en kompetent og fortrolig sparringspartner.

Coaching er efterhånden blevet meget populært – der er mange i dag, der tilbyder coaching. For mig som topleder, er Kristines erfaring og uddannelse afgørende for troværdigheden og udbyttet. For en coach skal være facilitator, men hun eller han skal også kunne følge mig.

Kemi er selvfølgelig afgørende for noget så personligt som coaching. Men Kristines kvaliteter som Executive Coach bygger også i højeste grad på hendes brede uddannelse og erfaring.”

Kent Højlund