IT Teamleder

IT-teamlederuddannelse der udvikler dit lederskab effektivt

Få konkrete strategiske værktøjer og metoder til at performe bedre som teamleder og få skabt klare resultater gennem stærkere ledelse. Få indsigt i hvordan du som leder bedst kan facilitere og udvikle dit IT-team til et velfungerende IT high performance team, der skaber synlige resultater.

Uddannelsen udvikler og understøtter dit lederskab, samt styrker dine evner til at lede gennem effektiv planlægning, kommunikation og giver ny indsigt i hvordan du gennem samarbejde leverer strategisk værdi til forretningen.

Som mellemleder har du en af de mest udsatte lederpositioner der findes. Hvilket gør at temaer som motivationstræning og coaching er en indlejret del af IT-teamleder uddannelsen. Her lærer du også hvordan du til stadighed bliver i stand til at levere målbare resultater til topledelsen. De forskellige udfordringer tager vi fat i og gennemarbejder dem strategisk og praktisk således at du bliver klædt godt på til at mestre IT-leamlederens rolle og arbejdsopgaver.

Uddannelsens indhold
 • Værdibaseret ledelse af IT-teams
 • Den autentiske leder
 • Din personlige kommunikation
 • Teamroller, gruppedynamik, relationer og samarbejde
 • Motivation, dialog & ansvarsdelegering til forskellige persontyper
 • Konflikt- stresshåndtering & forebyggelse
 • Coachingteknikker
 • Ledelse i svære situationer – den svære samtale
 • Opbygning og opfølgning af målstyring (performance)
 • Personlig handleplan som it-teamleder
Personlig gevinst
 • Lær at skabe en kultur med maksimal teamproduktivitet gennem forståelse af hvordan teamdynamikken har sammenhæng i workflow og opgaveløsninger
 • Forstå hvordan du håndterer de forskellige persontyper i teamet, og bliv derved i stand til at identificere de mest almindelige dysfunktioner i teams
 • Få dybere indsigt i hvordan du agerer professionelt som leder i krydsfeltet mellem it, forretningsstrategi og målsætning
Fordele
 • Du får den nyeste viden om ledelse af teams og forskellige persontyper
 • Du styrker din ledelsesrolle med viden om metoder til at forebygge og håndtere konflikter samt et større indblik i forskelligheder og kunsten i at gøre det til en energifaktor for teamet
 • Yderligere vil du gennemgå en certificeret personlighedsanalyse og skræddersy din personlige Plan of Action
Før uddannelsesstart

Du skal udfylde personlighedsanalysen hvorefter du vil modtage feedback, således styrker og udviklingsområder vil stå klart for dig, allerede før første undervisningsdag.

Hvem kan deltage

It-teamledere der har brug for at udvide deres arsenal med effektive, enkle metoder og værktøjer til personlig og praktisk udvikling af lederskab.

Praktiske oplysninger
Varighed

Uddannelsen afvikles med 4 undervisningsdage fordelt over cirka 3 måneder med løsning af egne cases/opgaver mellem undervisningsdagene.

Kursusstart

Kursusstart den 5. – 6. november 2018. Afslutning den 4. – 5. december 2018.

Pris

IT-teamleder kurset koster kr. 24.900. DISC-analyse inkl. tilbagemelding koster kr. 1.500. Alle priser er excl. moms.

Du kan tilmelde dig uddannelsen på flere måder:
 1. Du kan nemt booke en plads direkte – brug blot formularen til højre
 2. Du kan tilmelde dig på mail via info@itexecutivepartners.com
 3. Endelig er du velkommen til at kontakte os for flere oplysninger på +45 2274 4300