Executive Coaching – fokus på personlig forandring og udvikling

Hvad tilbyder vi med executive coaching?

Med Executive Coaching fra IT Executive Partners er du sikret coaching fra erfarne og højt uddannede coaches, der udfordrer og giver dig sparring personligt og fagligt.

Som topleder har du et særligt behov for at balancere, fastholde og udvikle dine personlige og arbejdsmæssige forhold. Dine personlige og forretningsmæssige udviklingsmuligheder skal udvikles løbende – selvom du føler, at du allerede har opnået en bred og dyb arbejdsmæssig erfaring.

I rollen som topleder er som regel udfordret konstant og har har derfor brug for fortrolig og indsigtsfuld sparring. Det kan du gennem vores executive coaching forløb.

Her er hvad nogle af toplederne siger om deres Executive Coaching forløb

“Jeg har klart fået defineret de barrierer, jeg har for at komme ind på et område, og hvad der skal til for at bryde dem. Jeg har fået nogle rigtig gode teknikker at arbejde med, som til stadighed kan bringe mig længere frem. Når jeg kigger fem år tilbage, så er der ingen sammenligning. Kristine går tæt på og graver dybt. Hun er knagende dygtig til at se, hvilke følelser og mekanismer, du er bevæget af. Hun stiller de spørgsmål, du er nødt til at besvare, med en fantastisk indlevelsesevne og naturlig teknik.”

Jørn Plauborg

 

“Forløbet har taget afsæt i lederkurset, og på den måde har min coachi kraft af sit kendskab til virksomheden og dens værdier kunnet give mig rigtig god og kontant sparring. God ledelse handler i bund og grund om at gøre det, der har betydning og bryde med ineffektive mønstre. Her er personlig coaching en sublim øjenåbner, og Kristine er en dygtigt coach, der er i stand til at holde fokus på de væsentlige styrker og svagheder.”

Jørgen Lauritzen

“Coaching har betydet meget for mig. Jeg manglede modspil og følte behov for også at udvikle mig i forhold til organisationen. Det var så naturligt at vælge KoedCon fordi jeg havde oplevet deres resultater med udvikling af organisationen. Coaching har været basis for at vælge det, jeg selv vil. Jeg føler mig nu bedre rustet til at være topleder.”

Bo Jensen

I begyndelsen af sin egen coaching var Knud Andersen noget skeptisk over for, om resultaterne ville stå mål med indsatsen:

”Jeg følte i starten, at min egen coaching var almindeligheder og spild af tid, men ved nærmere eftertanke og som tiden gik blev klart for mig, hvor bevidst jeg sammen med Kristine Koed har arbejdet, og den udvikling jeg har gennemgået i processen. Hun er uforlignelig til at slå ned på de rigtige områder. Og jeg faldt for hendes direkte form. Kristine Koed er ikke er bange for at slå et slag i bolledejen, og man er ikke i tvivl om, hvad hun mener. Under hele forløbet er der bevidst gået efter løsninger og mål.”

Knud Andersen

“Gennem mit executive coachingforløb, har jeg fået støtte og sparring i forbindelse med de udfordringer, jeg står overfor som topleder. Der er meget få, man kan gå i dialog med, når man arbejder på mit niveau, fordi det er meget få, man kan dele sin viden med. Hos Kristine får jeg en kompetent og fortrolig sparringspartner.

Coaching er efterhånden blevet meget populært – der er mange i dag, der tilbyder coaching. For mig som topleder, er Kristines erfaring og uddannelse afgørende for troværdigheden og udbyttet. For en coach skal være facilitator, men hun eller han skal også kunne følge mig.

Kemi er selvfølgelig afgørende for noget så personligt som coaching. Men Kristines kvaliteter som Executive Coach bygger også i højeste grad på hendes brede uddannelse og erfaring.”

Kent Højlund


Tid og sted

Executive Coaching er altid individuelt, og derfor er ikke ét coachingforløb ens hverken i længde eller indhold. Hver samtale varer ca. 1 time og kan foregå på vores adresse, i virksomheden eller via Skype.

Første skridt og yderligere information

Mere information om coaching får du ved at kontakte Kristine Koed på mobil +45 2274 4300 eller mail kristine.koed@itexecutivepartners.com