Dream Team – lær at skabe vinderteams

FORMÅL OG VÆRDI AF DREAM TEAMS 

Ved bevidst at skabe et vinderhold efter personlighed, kompetencer og talent, opnår du at få det højst tænkelige samarbejde, samt skabe de bedste resultater til at løse bestemte opgaver både internt og eksternt i din virksomhed.

Digitaliseringen har ændret og skærpet konkurrencen på både nationale og internationale markeder, derfor er det essentielt at have en tydelig organisation, med de rigtige medarbejdere på alle hold i din virksomhed.

Kurset henvender sig til digitale IT-afdelinger samt forretningsenheder. Du får gennem forløbet viden og indsigt i, hvordan du skaber det bedste Team til at skabe samarbejde og bro mellem IT og forretningsenheder så fokus holdes på virksomhedens resultater og værdi for kunderne internt og eksternt.

Dream Team kurset hjælper dig i processen at skabe og udvikle det helt rigtige hold til bestemte opgaver. Du får redskaber til udvælgelse, til at motivere og inspirere både den enkelte medarbejder og hele teamet, efter det er skabt, så der hele tiden ydes det bedste – og stadig har arbejdsglæde og Team følelse.

Du lærer at skabe vinderteams gennem:

  • Værdifuld udnyttelse af dine medarbejderes kompetencer til sammensætningen af det helt rigtige Dream Team= et Dream Team som besidder alle de gode kvaliteter og dermed gør teamets medlemmer i stand til at komplementere og udfordre hinanden positivt til at skabe vækst og resultater
  • Tidssvarende metoder til at lede både teamet og den enkelte medarbejder konstruktivt og effektivt mod målene= fokus på samarbejde og resultater hos alle medarbejdere i din virksomhed
  • Kompetente kommunikationsteknikker til håndtering af uenighed og stilstand så Dream Teamet hele tiden fokuserer målrettet på samarbejdet frem for på evt. hindringer herfor= større gensidig forståelse som medvirker til øget motivation og til at skabe en fælles forbedringskultur med fokus på gevinstrealisering

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Uddannelsen henvender sig til alle ledere, der har gennemført basis lederuddannelse og har ledererfaring min. 18 måneder.  Gennem forløbet får deltagerne coaching af kursuslederne alle certificerede coaches. Deltagerne må forvente hjemmearbejde i kursusforløbet.

OPSTART OG VARIGHED

Opstart på Dream Team I: 11. september 2017.

Kursets varighed: 2 x 2 dage med 4 ugers mellemrum. Begrænset deltagerantal.

ØKONOMI

Pris: kr. 28.900,-.  Personlighedanalyse kr. 1.500,-. Alle priser excl. moms.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Mere information om uddannelsen får du ved at kontakte Kristine Koed på mobil +45 2274 4300 eller

mail kristine.koed@itexecutivepartners.com