Digital Strategi

Værkstedet Digital Strategi er målrettet direktionen i en gruppe af 3 virksomheder, der i forløbet arbejder med udvikling af egne digitale strategier og sammen om at udfordre og udvikle hinanden.

Værkstederne arbejder med virksomhedsspecifikke temaer hvor vi sammen afdække digitaliseringens trusler og muligheder for egen virksomhed og hvordan hvordan virksomheden kommer igang med den digitale transformation i praksis. På værkstedet fokuserer direktionen konsekvent på egen virksomhed for at afdække trusler og muligheder samt hvilke strategiske initiativer der kan implementeres umiddelbart.

På værkstedet mødes de 3 virksomheder og føres igennem af faglig oplæring, sparring og Watch Dogs i en vekselvirkning mellem arbejde i eget værksted og i konfrontation i de andre to virksomeder. Værkstedet forløber over 5 sessioner med 2 * 2 dages internat og besøg i virksomhederne.