De digitaliserede jobs – vadestedet kalder på en vision

How to make the CIO succeed as a digital leader
19. september 2017

De digitaliserede jobs – vadestedet kalder på en vision

Af Per Ullerichs, IT Executive Partners

Med digitaliseringen er der mere på spil end, at Danmark skal vinde i den internationale konkurrence. Der er behov for en vision, der kan fører os over det ukendte vadested.

De digitale spådomme flyder over i medierne. Et par enkelte er

  • Kendt teknologi kan automatisere 1 mio. danske jobs (McKinsey i april 2017)
  • Amerikansk robotindustri solgte i 1. kvartal 2017 10.000 robotter mod godt 7.000 i hele 2016 (World Economic Forum i maj 2017).

Og når selv en fagforening som DJØF – modigt og fremsynede – indfører en robot til at kontrollere medlemmernes ansættelseskontrakter, så understreger det ikke blot et accelererende nybrud i produktionen. Det viser også, at digitaliseringen tager endnu et spring i arbejdsmarkedets kvalifikationskæde. Det er nærmest en naturlov, at teknologi (historisk fra damp til bits og bytes) ændrer arbejdets organisering fra laveste kvalifikationsniveau og opefter. Nu er det så akademikernes tur til for alvor at skulle redefinere deres faglighed i lyset af ny teknologi.

Omskoling eller voksen- og efteruddannelse er et af standardgrebene til at håndtere ny teknologi. Vi har senest set det som en anbefaling fra Det digitale Vækstpanel. Med det aktuelle teknologi spring er omskoling en uomgængelig nødvendig. Logikken i dette greb er, at kvalificere arbejdskraften op ad i kvalifikationskæden af professioner. Et andet væsentligt aspekt er imidlertid den enkelte professionsgruppes interne kvalifikationskæde. Ny teknologi indebærer ofte, at en professionsgruppes arbejde ændres, således at lavkvalifikationsopgaverne overtages af teknologien, så der frigøres ressourcer til højkvalifikationsopgaverne. Teknologien muliggør således, at professionsgruppen kan ”søge længere ind” i egen faglighed – forfine og udvikle denne. Et oplagt eksempel er den offentlig administration, hvor velfærdsstatens komplekse lovgivning er umulig at forvalte uden den omfattende IT-understøttelse, vi har set siden starten af 70’erne. Det er måske her, der kan trækkes på erfaringer, når nu det også bliver akademikernes tur.

At akademikerne rammes nu forstærker blot det symbolske på det vadested Danmark som samfund står overfor. Her ved vadestedet kan udfordringen ikke begrænses til et spørgsmål om, hvordan den enkelte virksomhed organiserer robotteknologi eller digitalisere sin værdikæde. Udfordringen kan heller ikke begrænses til, at de faglige organisationer finder svaret på, hvordan det stigende antal freelancers rummes af den danske model. Med 33 anbefalinger skønner Det Digitale Vækstpanel en potentiel samfundsgevinst på 87 mia. i 2025 – hvis vi griber chancen! Vi, det er os alle – erhvervslivet, faglige organisationer, civilsamfundet og det offentlige Danmark.

Med Disruptionsrådet slår regeringen tonen an. I kommissoriet lyder ambitionen ”Danmark skal være blandt de bedste lande til at udnytte det potentiale, som ny teknologi og øget globalisering fører med sig”. Og rådets opgave er at komme med forslag til hvordan vi ”griber de teknologiske muligheder” og ”fastholder og udbygger arbejdsmarkedet”. Altså kan de 33 anbefalinger, ambitionen og opgaven koges ned til, at Danmark skal vinde i den internationale konkurrence.

Er det tilstrækkelig ambitiøst? Er vadestedet ikke ”bredere” end ”blot” den digitale udfordring? Bæredygtighed, herunder ikke mindst klimadagsordenen fordrer, at vi – os alle – i lige så høj grad som med digitaliseringer tænker helt nye løsninger. En gang blev der visionært kæmpet for ”8 timers arbejde, 8 timers frihed og 8 timers hvile”. Og i 50’erne tonede visionen om den sociale velfærdsstat frem. Her ved vadestedets bred synes det påtrængende, at vi får en drøm, en vision, der kan fører os over vadestedets ukendte vande. En politisk vision for fremtidens Danmark, som fortæller historien om hvor vi skal hen. En vision, der sætter rammerne for de mange spørgsmål om teknologi, erhvervspolitik, arbejdsmarkedspolitik, uddannelsespolitik, skatte – og afgiftspolitik osv.

Vadestedet kalder på politisk lederskab.

Hverken politisk lederskab eller visionen for fremtidens Danmark tilbyder IT Executive Partners! Men vi tilbyder direktioner at konfrontere og gribe den digitale transformation i et 360º virksomheds perspektiv. Ligeledes tilbyder vi specialiserede uddannelser og kurser målrettet CIO’s og digitale ledere – med fokus på at skabe og synliggøre værdier i krydsfeltet mellem forretningsmål og IT-strategi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *