CIO uddannelse – giver jobsikkerhed

Fremtidens CIO og IT afdeling – IT lederen som værdiskabende leder.
17. marts 2013
Masterclass: Digital Advanced Leadership for den erfarne leder.
23. maj 2016

CIO uddannelse – giver jobsikkerhed

CIO – en praktisk orienteret lederuddannelse målrettet til dig, der er CIO eller IT-chef.

CIO-uddannelsen giver dig kompetencer til at udføre ledelse iforhold til medarbejdere i it-afdelingen og som værdsat sparringspartner til direktion og andre forretningsledere. Denne højt specialiserede uddannelse bringer de bedste akademiske metoder og den virkelige verden indenfor it ledelse sammen.

FullSizeRender beskåret Kristine

De fleste CIO´s, digitale ledere og it-chefer oplever udfordringer med at skabe sammenhæng mellem henholdsvis it-afdelingens strategier, mål samt budget og organisationens forretningsstrategi og forretningsmål.

It er desuden under stadig og hurtigere pres af udefra kommende forandringer (Disruptions), implementering af nye løsningsbehov fra forretningsafdelinger i software, IoT og digitale muligheder, outsourcing muligheder på drift og udvikling plus et øget pres på medarbejdernes menneskelige ressourcer og kompetencer.

Disse nye tiltag og muligheder giver it-ledelsen ekstra udfordringer – også i fremtiden.

Ofte er det også vanskeligt at formidle og dokumentere ROI af investeringer af it og digitale løsninger til resten af organisationens forretningsledere samt direktion. Samtidig med at forretningslederne presser på for nye digitale løsninger, som it-ledelsen kan have svært ved at få en værdi dialog omkring. Dette kan medføre at virksomheden risikerer at oparbejde en stor fremtidig it gæld, hvis it-investeringerne ikke skaber værdi og resultater.

Uddannelsen er direkte tilrettet din hverdag som it-leder.

Du får en værktøjskasse og effektive metoder til at løse og møde opgaver samt udfordringer operationelt og strategisk.

Efter uddannelsen er du som CIO eller it-chef i stand til at agere effektivt uanset om det er værdiskabelse af it, forretningsudvikling eller generel ledelse, du skal håndtere.

Undervisningen giver dig også dybere indsigt i, hvordan du i din leder funktion, leder, motiverer og coacher interne og eksterne medarbejderne i it-afdelingen med vidt forskellige profiler.

Du får udviklet dine personlige egenskaber i motivation og ledelse af fagtunge medarbejdere, servicemedarbejdere og særlig indsigt i de psykologiske reaktions- og motivationsmønstre hos kollegaer i både din egen it-faggruppe og dine lederkollegaer samt forretningens forskellige afdelinger.

Uddannelsen bliver af mange betegnet som en mini MBA målrettet til it ledere.

Inkluderet i kurset er 2 x personlig ledercoaching.

Denne coaching vil have fokus på, dit udbytte af kurset og på, hvordan du efterfølgende kan vende tilbage til din virksomhed og optimere samt bibringe din it-afdeling øget forretningsmæssig værdi, som efterfølgende skaber værdi for hele organisationen/virksomheden.

Du vil have erhvervet dig redskaber og metoder til ledelse af din it afdeling. Dette ved hjælp af situationsbaseret ledelse, værdibaseret ledelse, Lean og Lean Six Sigma metoder, coachingredskaber, metoder til forandringsledelse, forretnings frameworks.

Du får gennem uddannelsen opbygget et tæt personligt netværk, med ligestillede it leder kollegaer.

Få flere oplysninger om CIO uddannelsen ved at kontakte mig direkte på +45 22744300

eller klik og læs mere og tilmeld her http://www.idgkurser.dk/subkursus/12185 CIO uddannelse – giver job sikkerhed  Uddannelsen afholdes i samarbejde med IDG Kurser

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *