CIO – IT og digital ledelse

Uddannelse målrettet CIO’s og IT-ledere der bringer dig videre i lederkarrieren

Ønsker du at være en af de topledere, virksomheder ikke kan undvære? Så kræves det at du, som CIO, satser på at blive anerkendt som en visionær, fremtidsorienteret digital leder med en dybtgående forståelse af strategiske ledelsesprincipper og vigtigst af alt evner at anvende dem i praksis.

Uddannelsen vil gøre dig i stand til både at møde organisationens krav om implementering af nye løsninger, topledelsens krav om at effektivere gevinstrealisering. Samt kravet om at skabe sammenhæng mellem IT-afdelingen og virksomhedens strategier og forretningsmål. Uddannelsen vil ligeledes styrke din formidlingsevne samt tilbyde værktøjerne til at dokumentere værdien af digitale projekter overfor direktion og bestyrelse.

Om underviseren

Uddannelsesleder på uddannelserne Kristine Koed, der har et indgående kendskab til IT, forretnings- og organisationsudvikling. Hendes dybe indsigt i hvordan en dynamisk og kompleks arbejdsdag tilrettelægges, er unik og danner grundlag for en undervisning på et højt fagligt niveau. Teori og praksis for hvordan IT, forretning, organisation og ledelse vekselvirker mellem klassisk undervisning, selvstudier, workshops og virksomhedsbesøg.

Hun har mange års erfaring med ledelse og undervisning af ledere og medarbejdere hos videnstunge IT-virksomheder og IT-afdelinger. Har pulsen på de udfordringer IT-ledere står overfor på kort og langt sigt.

Kristine Koed er certificeret i flere internationalt anerkendte ledelsesmetoder herunder Situationsbaseret ledelse, værdibaseret ledelse, forandringsledelse, kommunikation, coaching som ledelsesværktøj, projektledelse.

Er specialist i effektivisering og forandringsprocesser i IT-afdelinger og -organisationer. Specialet er udviklet over mere end 20 år i forbindelse forandringsprojekter og effektivisering af forretningsprocesser. Hun forstår IT-fagsproget, afkoder relevante trends, kulturmønstre og hvordan IT skaber værdi i forretningen. Bidrager i den kontekst også med kommunikations- og ledelsesteknikker samt relevante forbedringsredskaber og metoder.

Kristine er certificeret Lean SixSigma Black Belt og har undervist i organisation på IT-universitetet.

Gæstetalere

I uddannelserne indgår højt profilerede gæstetalere fra IT-branchen. Bl.a. en af Europas bedste formidlere og konsulenter på LEAN SixSigma. Tidligere vindere af årets CIO’s og direktører fra store IT-virksomheder m.fl.

Omfang og mål
 • Ledelsesmetoder – den autentiske leder, værdibaseret ledelse, forandringsledelse
 • Udvikling af værdi i IT-enheden – mål, strategier, økonomi, udfordringer og muligheder
 • Udpluk af Lean SixSigma ledelsesmetoder
 • Kommunikation – optimering af kommunikation og samarbejde, ved udvikling af egne kommunikative evner, samt coaching som kommunikationsstil, forretningskommunikation og non-verbal kommunikation
 • Fremtidens IT-teams – agilitet, udvikling og parathed, sammensætning af profiler, gruppedynamikker og – identificering af roller i afdelingen, rekruttering af de rette profiler, ledelse og motivation og ansvarsdelegering
 • Udvikling – forbedringskultur, den svære samtale, udvikling og opfølgning af lavt-præsterende teammedlemmer og medarbejdere
Personligt udbytte for deltagerne
 • Flere lag af ledelseskompetencer, bliv en troværdig allieret for topledelsen. Evnen & disciplinen til at eksekvere den professionelle, stærke ledelsesstil i en hverdag med krav om forandringsparate & alsidige forretningsstrategier
 • Dybere indsigt i hvordan der kan ledes, motiveres og kommunikeres med de forskellige typer af mennesker der findes i dit team samt topledelsen – og heraf leverer de resultater, der hænger sammen med forretningens overordnede mål
 • Forståelse for symbiosen mellem lederskab og beslutningskraft – særligt i eksekveringen af forandringsledelse
 Fordele for den enkelte
 • Styrket evne til at håndtere de krav og forventninger, du mødes af som digital leder
 • Lær at sætte og opnå nye mål som digital leder og eksekvere dem gennem dit team
 • Du vil øge dine kompetencer og styrke din forståelse af både it og ledelse og dermed understøtte resten af forretningen med din viden om strategi
 • Du modtager personlige og fortrolige coachingsessions – inklusiv din personlige 100-dages Plan of Action
 • Du får nye perspektiver på ledelse, og kan derudfra udvide din rolle som en effektiv og værdifuld business partner for din respektive organisation
Før uddannelsens start

Før uddannelsens start vil du blive tilsendt en invitation til at udfylde en udvidet DISC Personlighedsanalyse. Analysen vil give dig en dybere indsigt i, hvilken type du er som leder, og hvor du kan have Efter DISC-analysens gennemførelse, modtager du en personlig og fortrolig eksekutiv coachingsession udelukkende for at skræddersy uddannelsen efter det bedst mulige resultat for dine personlige behov. DISC-analysen vil – sammen med coaching – ydermere lægge grundstenen for at opbygge din personlige Plan of Action.

Hvem kan deltage

CIO’s og IT-chefer med behov for at overbygge med nye redskaber & metoder der styrker og udvikler lederens evner. Samt at administrere medarbejdere/teams, kulminationen af dette vil styrke dine kompetencer som effektiv businesspartner for topledelsen samt styrke evnen til at kommunikere både ROI og udviklingstiltag.

Du kræves at have mindst 6 måneders erfaring som CIO eller digital leder.

Praktiske oplysninger
Varighed

Uddannelsen afvikles med 14 undervisningsdage fordelt over cirka 8 måneder med løsning af egne cases/opgaver mellem undervisningsdagene. Cirka 4 måneder efter uddannelsensafslutning er der netværksmøde for deltagerne, hvor vi drøfter erfaringer og resultater.

Uddannelsesstart

Uddannelsesstart den 14. – 16 november 2018 og løber derefter over 8 måneder.

Uddannelsesstart den 6. – 7. januar 2019 og løber derefter over 8 måneder.

Pris

CIO – IT og Digital Ledelse kursus koster kr. 62.500. DISC-analyse inkl. tilbagemelding koster kr. 1.500. Alle priser er excl. moms.

Du kan tilmelde dig uddannelsen på flere måder:
 1. Du kan nemt booke en plads direkte – brug blot formularen herunder.
 2. Du kan tilmelde dig på mail via info@itexecutivepartners.com
 3. Endelig er du velkommen til at kontakte os for flere oplysninger på +45 2274 4300