CIO – IT og digital ledelse

Ønsker du at være en af de topledere, virksomheder ikke kan undvære? Så kræves det at du, som CIO, satser på at blive anerkendt som en visionær, fremtidsorienteret digital leder med en dybtgående forståelse af strategiske ledelsesprincipper og vigtigst af alt evner at anvende dem i praksis.

Uddannelsen vil gøre dig i stand til både at møde organisationens krav om implementering af nye løsninger, topledelsens krav om at effektivere gevinstrealisering. Samt kravet om at skabe sammenhæng mellem IT-afdelingen og virksomhedens strategier og forretningsmål. Uddannelsen vil ligeledes styrke din formidlingsevne samt tilbyde værktøjerne til at dokumentere værdien af digitale projekter overfor direktion og bestyrelse.

CIO – IT og digital ledelse

 • Ledelsesmetoder – den autentiske leder, værdibaseret ledelse, forandringsledelse
 • Udvikling af værdi i IT-enheden – mål, strategier, økonomi, udfordringer og muligheder
 • Udpluk af Lean SixSigma ledelsesmetoder
 • Kommunikation – optimering af kommunikation og samarbejde, ved udvikling af egne kommunikative evner, samt coaching som kommunikationsstil, forretningskommunikation og non-verbal kommunikation
 • Fremtidens IT-teams – agilitet, udvikling og parathed, sammensætning af profiler, gruppedynamikker og – identificering af roller i afdelingen, rekruttering af de rette profiler, ledelse og motivation og ansvarsdelegering
 • Udvikling – forbedringskultur, den svære samtale, udvikling og opfølgning af lavt-præsterende teammedlemmer og medarbejdere

 

Personlige gevinster

 • Flere lag af ledelseskompetencer, bliv en troværdig allieret for topledelsen. Evnen & disciplinen til at eksekvere den professionelle, stærke ledelsesstil i en hverdag med krav om forandringsparate & alsidige forretningsstrategier
 • Dybere indsigt i hvordan der kan ledes, motiveres og kommunikeres med de forskellige typer af mennesker der findes i dit team samt topledelsen – og heraf leverer de resultater, der hænger sammen med forretningens overordnede mål
 • Forståelse for symbiosen mellem lederskab og beslutningskraft – særligt i eksekveringen af forandringsledelse

 

Fordele

 • Styrket evne til at håndtere de krav og forventninger, du mødes af som digital leder
 • Lær at sætte og opnå nye mål som digital leder og eksekvere dem gennem dit team
 • Du vil øge dine kompetencer og styrke din forståelse af både it og ledelse og dermed understøtte resten af forretningen med din viden om strategi
 • Du modtager personlige og fortrolige coachingsessions – inklusiv din personlige 100-dages Plan of Action (som hjælper til hvad)
 • Du får nye perspektiver på ledelse, og kan derudfra udvide din rolle som en effektiv og værdifuld business partner for din respektive organisation

Før uddannelsens start
Før uddannelsens start vil du blive tilsendt en invitation til at udfylde en udvidet DISC Personlighedsanalyse. Analysen vil give dig en dybere indsigt i, hvilken type du er som leder, og hvor du kan have Efter DISC-analysens gennemførelse, modtager du en personlig og fortrolig eksekutiv coachingsession udelukkende for at skræddersy uddannelsen efter det bedst mulige resultat for dine personlige behov. DISC-analysen vil – sammen med coaching – ydermere lægge grundstenen for at opbygge din personlige Plan of Action.

Hvem kan deltage
CIO’s og IT-chefer med behov for at overbygge med nye redskaber & metoder der styrker og udvikler lederens evner. Samt at administrere medarbejdere/teams, kulminationen af dette vil styrke dine kompetencer som effektiv businesspartner for topledelsen samt styrke evnen til at kommunikere både ROI og udviklingstiltag.

Du kræves at have mindst 6 måneders erfaring som CIO eller digital leder.

Varighed
Uddannelsen afvikles med 14 undervisningsdage fordelt over cirka 6 måneder med løsning af egne cases/opgaver mellem undervisningsdagene. Cirka 4 måneder efter uddannelsens afslutning er der netværksmøde for deltagerne, hvor vi drøfter erfaringer og resultater.

Pris
500.- pr. deltager plus 1.500.- for DISC-analyse inkl. tilbagemelding. Rabat tilbydes efter aftale ved flere tilmeldte fra samme virksomhed. Vi tilbyder også in-house forløb hos jer.

Du kan tilmelde dig uddannelsen på flere måder:

 1. Du kan nemt booke en plads direkte – brug blot formularen i højre side.
 2. Du kan tilmelde dig på mail via info@itexecutivepartners.com
 3. Endelig er du velkommen til at kontakte os for flere oplysninger på +45 2274 4300