Ledelse af forandringer i den digitale tidsalder

FORMÅL OG VÆRDI AF FORANDRINGSLEDELSE I DEN DIGITALE TIDSALDER

I den digitale tidsalder sker forandringer med stigende hastighed både i virksomhedens operationelle miljø og i kampen om kundernes gunst. Ledere skal derfor forstå disse forandringer for at kunne klæde sig på til at udfordre de forudsætninger der ligger til grund for virksomhedens hidtidige succes.

Kurset er designet med henblik på at give topledere de redskabe det kræver at vurdere diverse trusler og muligheder som den digitale tidsalder kan bringe med sig samt at give et fundament til at lave det første strategiske gennemsyn.

Udviklingen i kommunikationsværktøjer har udviklet den globale verden til at være inden for rækkevidde, samtidig har vi integreret digitale teknologier såsom kunstig intelligens, robotter, mobility big data analyser, sociale netværk, og cloud løsninger i alle aspekter af vores hverdag – både i det private samt erhvervsmæssigt.

Den en optrappet forandringshastighed i markedet og hos kunderne er forståelsen af betydningen af de digitale teknologier særdelse vigtig. Alle i virksomheden startende fra bestyrelse, direktion, chefer, mellemledere til medarbejdere skal derfor dygtiggøre sig indenfor et nyt arsenal af kompetencer. Evnen til at mestre forandringsledelse i alle dimensioner er kristisk for at skabe fornadring, dynamik, medarbejdertilfredshed samt virksomhedens gode resultater.

Det handler i praksis om digital modenhed hos lederne samt organisationens forhold til at kunne udvikle og udnytte de potentielle muligheder til markedet.

KURSET ER SPECALUDVIKLET TIL

CEO’s, CFO’s, CIO’s og Digital Ledere der ønsker viden, metoder og værktøjer til at føre din organisation gennem forandringen til en fuldtonet digitaliseret virksomhed.
Udbytte for deltagere på kurset

KURSET KLÆDER DIG PÅ TIL BEDRE DIGITAL VÆRDISKABELSE

Efter kurset vil du som deltager have fået viden, indsigt, metoder til, hvordan du bedst muligt sikrer en succesfuld implementering af forandringsprojekter i din virksomhed. Hvilke faser du skal igennem med bestyrelse, øvrig direktion, chefer, funktionsledere samt medarbejdere i virksomheden.

Du får indsigt i digitale strategier og hvordan dine kompetencer i digital forandringsledelse ser ud – hvor er de stærke sider, samt hvor der er plads til forbedring. Udviklingsområderne hjælper vi dig med at styrke gennem kurset og du vil lære hvordan du fortsat vil blive stærkere på disse områder.

Du vil få en unik forståelse for hvordan dine kollegaer og medarbejdere reagerer psykologisk på diverse forandringer. Denne målsætning vil blive understøttet af metoder til at motivere og implementere forandringerne gennem en nøje tilpasset kommunikation, der kreere målrettethed, engagement og ejerskab.

PERSONLIG HANDLINGSPLAN

Under kursusforløbet udvikler vi sammen din personlige handlingsplan. Denne fastlægges med afsæt i personlige sessioner med professionelle coaches.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

HVEM KAN DELTAGE ?

Du har ledelsesansvar samt er medansvarlig for virksomhedens forretningsstrategi og/eller digitale strategi.

INDEN KURSUSSTART

Inden start vil du gennemføre en personlighedsanalyse og får en personlig tilbagemelding omkring fokusområder til udvikling som digital forandringsleder.

UNDERVISNINGSFORM

Kurset er designet med henblik på at opdatere deltagerne i det strategiske felt hvor der skal tages stilling til den fremtidige strategi i et digitalt perspektiv – samt hvordan organisationen samtidig skal klargøres for at være i stand til at bidrage til succesfuld implementering af nytænkning.

Forløbet er praktisk orienteret for at give deltagerne en direkte forbindelse mellem metoder og værktøjer til arbejdet i virksomheden.

Du bliver undervist i internationalt anerkendte og efterprøvede metoder & teknikker. Kurset er tilpasset, så det giver den enkelte deltager mærkbar ballast samt kompetencer i det der sker på den digitale front, en fornyet forståelse af forandringsledelse & succesfulde forandrings projekter.

Der arbejdes aktivt med praktiske eksempler og cases fra både succesfulde og mislykkede projekter.

Mellem mødedagene på kurset er indbygget “On the job training” med opgaver, der tager udgangspunkt i deltagernes pågældende problemstillinger.

Undervisningen skifter naturligt mellem gennemgang af teori, praktiske eksempler og relevante opgaver inden for digital forandringsledelse. Derved sikres du det højst tænkelige udbytte af kurset, hvilket efter gennemførelse direkte kan benyttes i dagligdagen.

OPSTART OG VARIGHED

Opstart på uddannelsen: 7. – 8. september 2017

Uddannelsens varighed: 4 dage fordelt over 2 x 2 dage. Deltagerantallet vil være stærkt begrænset.

UNDERVISNINGSTED

Kurset afholdes som et åbent forløb i centrum af København i helt unikke og smukke lokaler., der i sig selv indbyder til nytænkning og aktiv læring. Adressen er Brønnums Hus, August Bournonvilles Passage 1, 1105 København K.

Kurset kan også afholdes som et lukket forløb i egen virksomhed, tilrettet virksomheden mod en mindre merpris.

ØKONOMI

Pris for kurset er kr. 33.400,- excl. moms. Pris for personlighedsanalyse er kr. 1.500,- excl. moms.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Mere information om uddannelsen kan tilegnes ved at kontakte Kristine Koed på mobil +45 2274 4300 eller mail kristine.koed@itexecutivepartners.com