CIO – IT og Digital Ledelse – Master

Masteruddannelse målrettet CIO’s og IT-ledere der vil videre kompetencemæssigt

Denne master er udviklet, som en naturlig opfølgning og videreuddannelse til tidligere CIO-uddannelser. Enten på Kristine Koed’s CIO uddannelser eller andre tilsvarende i markedet. Uddannelsen er en længerevarende CIO Digital Master hvor det gennemgående tema er avanceret IT og digital ledelse i teori og praksis.

CIO og IT lederens nye dagsorden er funktionen som digital leder, hvor vi vil fokusere pa at give dig færdigheder og værktøjer til at håndtere digitalisering som en Trusted Advisor til direktionen og/eller bestyrelsen fordi de ønsker at drage dig aktivt ind i de strategiske og taktiske digitale beslutninger.

Du får indsigt til metoder og teknikker til digital ledelse og bliver skarpere til at håndtere komplekse digitaliserings projekter – og ikke kun i fra af nye IT-platforme, en ny fiks App men dybt engageret i din virksomheds overlevelse. Der stilles andre krav til digital ledelse med agile ledelsesteknikker, nye beslutningsmatricer, skabe high perofrmance teams, motivere på tema og personligt niveau inkluderende nye og eksisterende teammedlemmer. Hertil udbygges dine kommunikative egenskaber herunder hvordan din personlige energi skaber drive og commitment i dine lederteams og/eller medlemmerne i dit eget IT Team. Uanset om det kommunikationen er intern eller eksternt.

Denne master i IT og digital ledelse er den naturlige efteruddannelse ovenpå din CIO-uddannelse. Den følger op og udvikler dine allerede tillærte kompetencer, metoder og teknikker. Du får lagt nye grundsten til dine nye færdigheder i digital ledelse.

Kurset forløber over 2 x 2 + 1 dag over 4 måneder. Dertil et netværksforløb over 4 dage fordelt over 6 måneder. Du har mulighed for at opnå en certificeret som en option på kurset. Kursustilmelding er gældende ved betaling 8 dage efter tilmelding.

Om underviseren

Uddannelsesleder på uddannelserne Kristine Koed, der har et indgående kendskab til IT, forretnings- og organisationsudvikling. Hendes dybe indsigt i hvordan en dynamisk og kompleks arbejdsdag tilrettelægges, er unik og danner grundlag for en undervisning på et højt fagligt niveau. Teori og praksis for hvordan IT, forretning, organisation og ledelse vekselvirker mellem klassisk undervisning, selvstudier, workshops og virksomhedsbesøg.

Hun har mange års erfaring med ledelse og undervisning af ledere og medarbejdere hos videnstunge IT-virksomheder og IT-afdelinger. Har pulsen på de udfordringer IT-ledere står overfor på kort og langt sigt.

Kristine Koed er certificeret i flere internationalt anerkendte ledelsesmetoder herunder Situationsbaseret ledelse, værdibaseret ledelse, forandringsledelse, kommunikation, coaching som ledelsesværktøj, projektledelse.

Er specialist i effektivisering og forandringsprocesser i IT-afdelinger og -organisationer. Specialet er udviklet over mere end 20 år i forbindelse forandringsprojekter og effektivisering af forretningsprocesser. Hun forstår IT-fagsproget, afkoder relevante trends, kulturmønstre og hvordan IT skaber værdi i forretningen. Bidrager i den kontekst også med kommunikations- og ledelsesteknikker samt relevante forbedringsredskaber og metoder.

Kristine er certificeret Lean SixSigma Black Belt og har undervist i organisation på IT-universitetet.

Gæstetalere

I uddannelserne indgår højt profilerede gæstetalere fra IT-branchen. Bl.a. en af Europas bedste formidlere og konsulenter på LEAN SixSigma. Tidligere vindere af årets CIO’s og direktører fra store IT-virksomheder m.fl.

Forudsætninger og mål

Du har tidligere fuldført en CIO uddannelse hos Kristine Koed eller tilsvarende CIO-uddannelse. Du har et stort ønske at komme videre kompetencemæssigt og ønsker derfor relevante og up-todate metoder og teknikker modsvarende kravene til ledelse i digital transformation. Du har dokumenteret at du mester CIO’ens klassiske ledelsemetoder og -teknikker men står overfor vigtige store digitaliseringsinitiativer. Eller også har du en ambition om at holde dig i digital ledelsesform således at dine omgivelser i virksomheden opfatter dig som et fyrtårn for hvordan ledelse sker i digitalt kontekst med succes.

Undervisnings- og formidlingsform

Uddannelsen er praktisk orienteret og gennemf0res interaktiv. Du vil som deltager blive aktivt involveret i arkaiske opgaver af relevant art. Kursus materialet er digital digitalt. Der vil mellem både uddannelsesdage og netværksdage være (lidt) hjemmearbejde for at sikre højst mulig forankring af metoder, teknikker og mindset til digital ledelse.

lnden uddannelsen gennemgår du en online leder personanalyse. Denne giver dig et øjebliksbillede af, hvordan din lederprofil er netop nu – og hvis du har fået lavet en tilsvarende tidligere hvordan du har udviklet dig. Personanalysen anvendes til at styrke de områder, du har behov fra at styrke som leder. Analysen er anonym.

Netværket er sammensat af 4 hele dage, hvor der arbejdes i dybden med emnerne fra den 1. del af CIO masteruddannelsen. Der vil være eksterne facilitatorer med operationel viden om emnerne. Disse bidrager med nye input/emner i forhold til indholdet på du uddannelsen. Netværket bidrager til at sikre forankring og rutine i behandlingen af tillært viden – og holder dig i løbende kontakt med de øvrige deltagere og Kristine Koed.

Deltagelse i netværket forudsætter at du har gennemført CIO IT og Digital Leder Masteren.

Efter uddannelsen

Deltager du alle dage får et deltagerbevis overrakt den sidste kursusdag. Ønsker du en certificering inkl. eksamen koster det kr. 8.500 excl. moms. Efter uddannelse kan du vælge at deltager i modul 2 der er et netværk der løber over 6 måneder.

Praktiske oplysninger
Modul 1: Undervisningsforløb

Møde 1 – opstart 1. marts 2019
Møde 2 – 11.-12. april 2019
Møde 3 – 01.-02. maj 2019
Møde 4 – slut 24. maj 2019

Økonomi

CIO – IT og Digital Ledelse modul 1 (Uddannelsesforløb på 1 dag + 2 x 2 dage + 1 dag fordelt over 4 måneder): kr. 39.800

CIO – IT og Digital Ledelse netværk modul 2 ( 4 dages opfølgning over 6 måneder): kr. 26.800

Ved bestilling af begge moduler samtidigt ydes en rabat kr. 6.800. Alle priser er excl. moms.

Du kan tilmelde dig uddannelsen på flere måder:
  1. Du kan nemt booke en plads direkte – brug blot formularen til højre
  2. Du kan tilmelde dig på mail via info@itexecutivepartners.com
  3. Endelig er du velkommen til at kontakte os for flere oplysninger på +45 2274 4300